Danh mục

Cập nhật tính năng 22/03/2023

Codelancer
Quản trị viên cấp 1
18 thg 12, 2022
20:21, 22 thg 3, 2023
Cập nhật tính năng hệ thống KETNOI247:
+ Thêm tính năng tạo Hồ sơ dự án (Portfolio)
+ Thêm mục Dự án tham khảo vào trang Tạo dịch vụ
+ Hiển thị Dự án tham khảo trong trang Chi tiết dịch vụ

Copyright © KETNOI247.com

DANH MỤC DỊCH VỤ