Danh mục
ketnoi247 freelancer community

Kết nối cộng đồng Freelancer 24/7

Gắn kết cộng đồng freelancer
Dễ dàng tìm kiếm freelancer xung quanh

Tạo resume/CV

Tạo hồ sơ freelancer (Resume/CV)

Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm đánh giá năng lực của bạn

tạo portfolio/demos

Tạo hồ sợ công việc (portfolio)

Cho mọi người thấy những công việc, sản phẩm tuyệt vời mà bạn đã thực hiện

Mở dịch vụ kinh doanh

Đăng dịch vụ, tuyển dụng freelancer

Bắt đầu công việc kinh doanh của bạn và tìm kiếm các khách hàng tìm năng

tìm thuê freelancers

Tìm kiếm freelancer, khách hàng

Cầu nối giúp freelancer và khách hàng nhanh chóng tìm thấy nhau

Lợi ích làm việc trực tiếp với freelancers

Lợi ích khi làm việc trực tiếp với freelancer

  • Trao đổi, diễn đạt ý tưởng dễ dàng.
  • Tăng tính bảo mật cho công việc
  • Tăng sự tin tưởng lẫn nhau
  • Thuận lợi khi làm việc lâu dài, nhiều dự án
  • Dễ thương lượng, điều chỉnh công việc

Tham gia ngay và trở thành
người tiên phong

Copyright © KETNOI247.com

DANH MỤC DỊCH VỤ